Người dưới 16 tuổi gây tai nạn có phải đi tù không?