ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024, SỚM ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TỪ 1/7/2024